(1970)

Jan 01, 1970 min Watch Trailer

overview :
Genres : Adventure, Fantasy, Animation
Tags :

CAST

Yōji MatsudaAshitaka (voice)
Yuriko IshidaSan (voice)
Yūko TanakaEboshi-gozen (voice)
Kaoru KobayashiJiko-bô (voice)
Masahiko NishimuraKouroku (voice)

You May Also Like